Wymiana Międzynarodowa – Caritas Mannheim – Caritas AW

10 sierpnia zakończyła się pierwsza część wspólnego projektu Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Mannheim zrealizowanego w ramach programu Erasmus+. Ośmioro młodych uczestników z Niemiec wraz z dwiema koordynatorkami przyjechało do Warszawy, by wspólnie z ośmioma uczestniczkami z Polski podjąć się zadania zaprojektowania oraz zrealizowania projektu socjalnego wspierającego osoby będące pod opieką warszawskiej Caritas. W trakcie tygodnia spędzonego w Warszawie młodzież odwiedziła placówki Caritas AW (świetlicę socjoterapeutyczną na Okopowej, ośrodek dla bezdomnych „Tylko” na Żytniej oraz Ośrodek Działalności Leczniczej przy Krakowskim Przedmieściu) i uczestniczyła w wielu spotkaniach warsztatowych. Ich owocem były dwa projekty: budowa małych ogródków ze świeżymi ziołami oraz miejsc do terapii sensorycznej dla chorych, oraz dekoracja jadłodajni na ul. Żytniej oraz budowa ławek przed ośrodkiem „Tylko”. Wymiana, której kontynuacją będzie podobna wizyta uczestników z Polski w Mannheim w sierpniu 2020 r. była nie tylko okazją do podjęcia wspólnych działań na rzecz osób potrzebujących ale i wymiany doświadczeń, nawiązania przyjaźni i zwiedzenia naszego miasta. Bardzo się cieszymy, że projekt zakończył się sukcesem. Wykonane przez uczestników udogodnienia zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez pacjentów jak i korzystających z jadłodajni i łaźni. Serdeczne podziękowania kierujemy zwłaszcza do niestrudzonych koordynatorek Anniki Sutter i Franziski Buckenmaier. Dziękujemy za wszystko i do zobaczenia za rok w Mannheim!

Skip to content