Wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Caritas Archidiecezji Warszawskiej poszukuje wychowawcy do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci.
Oferujemy:
– pracę na 1/2 etatu w określone dni tygodnia w godzinach 13-19,
– zatrudnienie na umowę o pracę.
Wymagania:
– ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
– doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,
– zaświadczenie o niekaralności
– mile widziane studia uzupełniające z socjoterapii.
Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie CV na adres:   warszawa(at)caritasaw.pl
Prosimy aby CV zawierało następujący zapis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej Caritas AW. Wiadomo mi, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania oraz, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.”
 

Skip to content