Wspomnienie św. Jana Pawła II

Nasza świetlica zrobiła duży dom, w którym mieszka Papież. Widzicie go w oknie. On mówi do nas takie słowa „ …najwięcej wymaga od nas Ten kto najbardziej nas kocha…” . Potem dorysowaliśmy na plakacie swoje rączki, żeby wiedziano, że kochamy Świętego Jana Pawła II.  – tak rozpoczęły swoją prezentację dzieci ze Świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żytniej 1a pokazując wspólnie wykonaną  pracę przedstawiającą wspomnienie Św. Jana Pawła II.
W piątek 16 października dzieci z 6 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez naszą Caritas  jak co roku spotkały się w kaplicy Res Sacra Miser aby wspomnieć postać Karola Wojtyły.  Wspólnie z kadrą i wolontariuszami podopieczni wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez z-ce dyrektora ks. Sławomira Opalińskiego, który przybliżył dzieciom  osobę Jana Pawła II. Po mszy świętej wszyscy spotkaliśmy się na sali konferencyjnej w biurze Caritas AW aby każda ze świetlic mogła zaprezentować wykonane wcześniej kolaże i plakaty wspominające Papieża i obchody XV Dni Papieskich, które w tym roku odbywały się pod hasłem „ Jan Paweł II – Patron Rodziny”.  Praca kadry w placówkach zaowocowała przygotowaniem pięknych dzieł przedstawiających tak znakomitą postać. Dzieci wzięły także udział w konkursie wiedzy dotyczącej życia  Jana Pawła II. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi i wszystkie dzieci otrzymały nagrody.

Skip to content