Informacje podstawowe o Zespołach

Parafialne Zespoły Caritas świadczą pomoc charytatywną w ramach poszczególnych społeczności parafialnych. Działają w około 100 parafiach archidiecezji. Funkcjonują na zasadach wolontariatu skupiając około 900 aktywnych członków. Caritas AW prowadzi w stosunku do Parafialnych Zespołów działania koordynacyjne i wspierające. Podejmowane są wspólne akcje, organizowane spotkania i rekolekcje. W plikach do pobrania znajduje się baza danych wskazująca, w których parafiach archidiecezji działają Zespoły Parafialne.

Powstanie Parafialnego Zespołu Caritas następuje na mocy porozumienia zawartego między Proboszczem parafii a Dyrektorem Caritas AW.

Parafialny Zespół Caritas działa na zasadach i w sposób określony w Regulaminie Parafialnych Zespołów Caritas w Archidiecezji Warszawskiej. Porozumienie między Proboszczem parafii a Dyrektorem Caritas AW może uszczegółowić przepisy Regulaminu w odniesieniu do indywidualnego Zespołu.

Pliki do pobrania: