Informacje podstawowe o Zespołach

Parafialne Zespoły Caritas świadczą pomoc charytatywną w ramach poszczególnych społeczności parafialnych. Działają w około 100 parafiach archidiecezji. Funkcjonują na zasadach wolontariatu skupiając około 900 aktywnych członków. Caritas AW prowadzi w stosunku do Parafialnych Zespołów działania koordynacyjne i wspierające. Podejmowane są wspólne akcje, organizowane spotkania i rekolekcje. W plikach do pobrania znajduje się baza danych wskazująca, w których parafiach archidiecezji działają Zespoły Parafialne.

Powstanie Parafialnego Zespołu Caritas następuje na mocy porozumienia zawartego między Proboszczem parafii a Dyrektorem Caritas AW.

Parafialny Zespół Caritas działa na zasadach i w sposób określony w Regulaminie Parafialnych Zespołów Caritas w Archidiecezji Warszawskiej. Porozumienie między Proboszczem parafii a Dyrektorem Caritas AW może uszczegółowić przepisy Regulaminu w odniesieniu do indywidualnego Zespołu.

Zachęcamy do wspierania działalności PZC oraz do dołączania do grona naszych wolontariuszy. Informację na temat lokalizacji Parafialnych Zespołów Caritas na terenie naszej diecezji można znaleźć na mapie umieszczona poniżej.

Pliki do pobrania:

 

Skip to content