Wigilijne spotkania w warszawskiej Caritas

We wtorek 22 grudnia odbyło się  wigilijne spotkanie pracowników warszawskiej Caritas. Przybyłe licznie załogi  placówek medycznych,  ośrodków dla bezdomnych i świetlic zostały powitane przez dzieci ze świetlicy CAW przy ulicy Gorlickiej występujące z  bożonarodzeniowym  programem artystycznym.   Po odczytaniu stosownego fragmentu Ewangelii dyrektor CAW,  ks. Z. Zembrzuski, zaprosił zebranych do dzielenia się opłatkiem i korzystania z suto zastawionych stołów. Był śledź, karp, pierogi z kapustą i kompot z suszu, by wymienić tylko tradycyjne,  wigilijne potrawy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Warszawy,  Rady Nadzorczej CAW oraz goście i przyjaciele warszawskiej Caritas.
Popołudniowe ogólne spotkanie poprzedziły pomniejsze uroczystości – w świetlicach z udziałem rodziców i dzieci, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i hospicjum z udziałem pacjentów i ich rodzin. W przygotowanie spotkań w placówkach leczniczych aktywnie włączyły się rodziny pacjentów.
W schroniskach dla bezdomnych wigilie odbywają się tradycyjnie 24 grudnia, a uroczyste posiłki wydawane są także w dni świąteczne. Poza mieszkańcami schronisk zaproszone są na nie również osoby samotne i potrzebujące.

Skip to content