Wigilia 2014

Pracownicy i sympatycy Caritas AW zebrali się 22 grudnia na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Spotkanie było okazją do podsumowania kończącego się roku pracy. Barbara Czarnocka, zastępca dyrektora Caritas AW, w ciepłych słowach podziękowała wszystkim pracownikom za całoroczny trud. Ze szczególnym podziękowaniem zwróciła się do pracowników ODL w Warszawie i pracowników sektora pomocy osobom bezdomnym. Ośrodek Działalności Leczniczej przeszedł w roku 2014 proces niełatwych przemian, które wymiernie podniosły jakość zarządzania pracą pracy i poziom świadczonych usług. W sektorze pomocy osobom bezdomnym podjęto w roku 2014 dodatkowe wyzwania. Wdrożono regularną działalność spółdzielni socjalnej, a w ramach dodatkowego projektu zaoferowano ciekawe formy wsparcia osobom bezdomnym, nad miarę obciązonym problemami – niekonwencjonalne warsztaty, grupy samopomocy, przytulne miejsce dla spotkań i aktywności pod nazwą  „Cafe Żytnia”. Dyrektor, ks. Z. Zembrzuski podziękował mec. Andrzejowi Rościszewskiemu  za uwieńczone sukcesem starania o przekazanie Caritas AW prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu a  mec. Annie Załęskiej   za wieloletnie wspieranie działań w zakresie prolongaty tego użytkowania na kolejny okres (dotychczasowy czas użytkowania dobiegł końca z dniem 30.XI. 2014). Kolędową oprawę uroczystości zapewnili harcerze i harcerki, a kulinarną „Pierogarnia”.

Skip to content