Wielkanocne spotkanie w warszawskiej Caritas

W Wielki Czwartek 21 kwietnia pracownicy i współpracownicy warszawskiej Caritas zgromadzili się na uroczystym spotkaniu wielkanocnym. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter ze względu na obecność Pierwszej Damy RP, Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej. Powitana przez Zarząd Caritas AW w osobach ks. dyr. Zbigniewa Zembrzuskiego oraz wicedyrektor p. Barbary Czarnockiej,  przez kierownik  ZNZOZ Caritas AW  dr Barbarę Kołakowską i przewodniczącego Komisji Nadzorczej Caritas AW p. Marka Kamińskiego Pani Prezydentowa rozpoczęła wizytę w kompleksie „Res Sacra Miser” od odwiedzin pacjentów tutejszych placówek służby zdrowia – hospicjum stacjonarnego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Następnie wzięła udział w spotkaniu wielkanocnym z pracownikami Caritas AW. Wicedyrektor  Barbara  Czarnocka w krótkich słowach przedstawiła dziedziny działalności organizacji. Pani Prezydentowa wyraziła swój szacunek dla codziennej pracy zatrudnionych w Caritas osób obiecując pamięć, wsparcie i dobrosąsiedzkie stosunki (pałac prezydencki znajduje się bliskim sąsiedztwie siedziby Caritas). W spotkaniu wielkanocnym wzięli udział przedstawiciele Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy – dyrektor Biura p. Bogdan Jaskołd oraz p. Andrzej Rosiński, naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej. Uczestnicy spotkania, podzieliwszy się tradycyjnym jajkiem, mieli okazję skorzystać z zimnego i gorącego bufetu przygotowanego przez „Pierogarnię” Caritas AW. Ostatnim akcentem uroczystości były podziękowania i życzenia złożone przez pracowników warszawskiej Caritas na ręce ks. dyrektora Z. Zembrzuskiego  oraz kapelana ZOL i hospicjum, ks. Jacka Mroczkowskiego na okoliczność obchodzonego w Wielki Czwartek dnia kapłańskiego.

Skip to content