Wielkanoc 2023

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.”

bł. Stefan kard. Wyszyński

Zmartwychwstały Chrystus otwiera nowe życie dla każdego człowieka. Niech ten dar nas umocni i przyniesie nadzieję na przyszłość w naszej Ojczyźnie i na Ukrainie.

Składam życzenia Wielkanocne i słowa wdzięczności Pracownikom Caritas AW, Wolontariuszom, naszym Darczyńcom, Sponsorom i Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy otrzymali od nas pomoc i wsparcie, a szczególnie Siostrom i Braciom z Ukrainy.

            Z wyrazami szacunku

            ks. Zbigniew Zembrzuski
                dyrektor Caritas AW

Skip to content