Wielkanoc 2022

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.” bł. Stefan kard. Wyszyński

Zmartwychwstały Chrystus otwiera nowe życie dla każdego człowieka. Niech ten dar nas umocni i przyniesie nadzieję na przyszłość w naszej Ojczyźnie i na Ukrainie.

Składam życzenia Wielkanocne i słowa wdzięczności Pracownikom Caritas AW, Wolontariuszom, naszym Darczyńcom, Sponsorom i Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy otrzymali od nas pomoc i wsparcie, a szczególnie Siostrom
i Braciom z Ukrainy.              

ks. Zbigniew Zembrzuski
dyrektor Caritas AW


Варто служити кожній людині і варто жертвувати заради кожного.                                                                                                              Кардинал Стефан Вишинський

Воскреслий Христос відкриває кожній людині нове життя. Нехай цей дар зміцнить нас і принесе надію на майбутнє нашої Батьківщини і України. Висловлюю Великодні привітання та слова вдячності працівникам
Карітас AW, волонтерам, нашим жертводавцям, спонсорам та друзям, а також всім, хто отримав від нас допомогу та підтримку, особливо сестрам та братам з України.

о. Збігнєв Зембжуський, директора Карітас AW

Skip to content