Wczasy dla seniorów

Już po raz trzeci Ośrodek Charytatywny „Tylko” Caritas AW zorganizował wczasy dla seniorów z dzielnicy Wola.
W dniach 29 czerwca- 10 lipca oraz 10- 21 sierpnia seniorzy wypoczywać będą na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Koło II” przy ul. Dywizjonu 303 w Warszawie.  Caritas przygotowała dla seniorów atrakcje min. pogadanki z psychologiem,  terapeutą i pielęgniarką nt zdrowia, wizyt u lekarza, pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu cukru, zajęcia gimnastyczne, spacery Nordic Walking, zajęcia kulturalne: seans filmowy w Cafe Żytnia, wycieczkę jednym ze szlaków spacerowych Warszawy, warsztaty fotograficzne, konkurs poetycki, sadzenie pelargonii. O to aby nikt nie był głodny zadbała w formie cateringu działająca przy Caritas Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”.
Wczasy na działkach to często jedyna okazja do zorganizowanego letniego wypoczynku. Weźmie w nim udział sto kobiet i mężczyzn w wieku 60+ . Nawiązywane na wczasach nowe znajomości pomagają seniorom nie dać się samotności i utrzymać jak najdłużej relacje społeczne. Wolskim seniorom pomagają i towarzyszą wolontariusze- mieszkańcy schroniska przy ul. Żytniej.
Na uroczystym rozpoczęciu pierwszego turnusu obecni byli: zastępca burmistrza Adam Hać, poseł na Sejm RP Michał Szczerba, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Mirosław Starzyński, prezes ROD „Koło II” Dorota Korodziejewska.
Zadanie „Organizacja dwóch turnusów letniego wypoczynku dla seniorów Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dofinansowało m. st. Warszawa.

Skip to content