Warsztaty teatralne dla bezdomnych

W czerwcu 2015 zawiązała się Grupa Terapeutyczno-Teatralna, której uczestnikami są mieszkańcy Ośrodka przy Żytniej 1a. Mamy za sobą dwa spotkania organizacyjne podczas, których nadaliśmy kierunek naszym działaniom, a także realizację projektu dramowego pt. : „Inny”
Projekt dramowy „Inny” dotyczy problemu uzależnienia od alkoholu 36 letniego mężczyzny – Adriana wskutek zagubienia w problemach osobistych. Trudna, skomplikowana sytuacja zdrowotna zaczęła wymykać się spod kontroli. Zaczęło się to przekładać na relacje biznesowe i zaczęło generować nieporozumienia i konflikty. W efekcie bohater uzależnił się od alkoholu, a jedynymi odbiorcami jego rozterek i cierpienia byli ludzie bezdomni….Historia ma swój finał w szpitalu gdzie Adrian zapadł w śpiączkę i nie można przez to dowiedzieć się co się wydarzyło….
Lilia – żona Adriana wynajmuje prywatnego detektywa, który przychodzi do uczestników projektu i pokazując kolejne przedmioty, które są własnością Adriana, razem z nimi układa historię jego życia.
W dalszej części uczestnicy grali w improwizacjach, a następnie w trzecim etapie brali udział w Teatrze Forum. Wszedł Joker i wprowadził do Teatru. Następnie realizatorzy – aktorzy odegrali dla uczestników projektu 3 scenki z życia Adriana.
W następnej kolejności uczestnicy mogli przerwać przedstawienie i wejść w rolę Adriana, a przez to pokierować jego losami inaczej, tak jak chcieli.
Czwarty etap to podsumowanie, omówienie, opinie, korzyści własne.
Celem nadrzędnym projektu była edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień i bezdomności, szerzenie świadomości na temat alkoholizmu, a także kształtowanie postaw empatii, tolerancji i wzajemnego szacunku na podstawie historii Adriana.
Cele szczegółowe :

  • zwiększenie świadomości uczestników na temat uzależnienia od alkoholu i bezdomności.
  • Kształtowanie postaw empatii, tolerancji i wzajemnego szacunku.
  • Kształtowanie umiejętności społecznych i intelektualnych
  • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów za pomocą asertywnej postawy
  • Zachęcenie do dbania o siebie, własne potrzeby i emocje.
  • Poruszenie uczuć, emocji i wyobraźni uczestników.
  • Nabycie umiejętności aktywnego słuchania
  • Nabycie umiejętności pracy w grupie
  • Nabycie umiejętności kojarzenia faktów, korzystania z wyobraźni i własnych, życiowych doświadczeń
  • Rozbudzenie kreatywnego potencjału w uczestnikach, którzy narzekają na nudę w wolnym czasie i nie przejawiają chęci , ani gotowości do działania.

 
Realizatorzy projektu:
mgr Ewa Jasik-Wardalińska- autorka projektu, pedagog, terapeutka prowadząca Grupę TT
mgr Emilia Wesołowska- pracownik socjalny
mgr Anna Gąska-pedagog
mgr Małgorzata Wlaźlak-pedagog

Skip to content