Warsztaty nt. higieny w kontekście bezdomności

W dniach 19-21.11.2014 odbyły się zaplanowane jako działanie w zakresie rozwoju instytucjonalnego warsztaty pod nazwą „Bezdomność a higiena”. W warsztatach wzięło udział dwanaścioro pracowników schronisk a przeprowadziły je trenerki Ann Vantichelen i Celestine Gillez z organizacji Infirmiers de Rue (Pielęgniarze ulicy) z Brukseli. Warsztaty miały na celu ukazanie wagi higieny osobistej jako jednego z kluczowych elementów składających się na samoocenę osoby bezdomnej. Od samooceny z kolej w dużej mierze zależy  motywacja do zmiany i sama „chęć życia” człowieka. Tak więc spraw higieny osobistej można używać w charakterze swoistego katalizatora uwalniającego u  zrezygnowanej osoby pozytywną energię. Takiego właśnie praktycznego i konstruktywnego podejścia do spraw higieny w kontakcie z osobą bezdomną miały nauczyć warsztaty. Jako główną metodę przekazu zastosowano odgrywanie scenek i wcielanie w uczestników w różne role.

Skip to content