Warszawska Caritas włączyła się w program „Skrzydła”

Caritas Archidiecezji Warszawskiej obok kilkunastu innych Caritas diecezjalnych przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu „SKRZYDŁA”, którego celem jest pozyskanie środków finansowych i objęcie kompleksową pomocą dzieci w szkołach, którym takiej opieki nie jest w stanie stworzyć dom rodzinny.
Założenia i cele programu:
„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez zawarcie umowy lub deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.
Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. Program „Skrzydła” zapewnia dziecku korzystającemu z pomocy dyskrecję, a firmie mecenasowi programu wizerunek firmy działającej na rzecz społeczności lokalnej.
Proponowane pakiety wsparcia dla jednego bądź kilku uczniów:
Pakiet socjalny:
– dożywianie w szkole
– wyprawka szkolna
– refundacja wycieczek i zorganizowanych wyjść szkolnych
Pakiet rozwojowy:
– kursy języka obcego
– korepetycje
– kursy specjalistyczne
– dojazd do szkoły
– koszt mieszkania na stancji lub w bursie
Inne formy pomocy:
– wypoczynek letni – kolonie, obozy
– inne formy pomocy zgodnie z preferencjami sponsorów i indywidualnymi potrzebami ucznia
Skarbonka programu „Skrzydła”
W przypadku niemożności podpisania przez osobę lub firmę długotrwałej deklaracji lub umowy, istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego poprzez jednorazową wpłatę na konto Caritas z dopiskiem: program „Skrzydła”. Rozliczenie wpłaty z konkretnym opisem celu na jaki została wydana będzie wysłane do darczyńcy po wykorzystaniu środków finansowych.
Czas trwania programu:
Rozpoczęcie programu „Skrzydła” rok szkolny 2005/2006 -wrzesień 2005

Skip to content