„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” – ten fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego widnieje na lampionach, które w związku ze zbliżającym się Dniem Zadusznym będzie sprzedawać Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne.

Organizatorzy akcji zachęcają, by zapalając na grobach caritasowskie lampiony włączać się w dzieła miłosierdzia prowadzone przez tę największą instytucję charytatywną Kościoła.

Dochód ze sprzedaży lampionów przeznaczony będzie na dzieła dobroczynne prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, szczególnie na pomoc indywidualną dla osób ubogich i starszych, rencistów i emerytów, których dochody są najniższe i żyją samotnie, opuszczeni czasem przez własne dzieci – na zakup żywności, lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego.

ks. mj (KAI)