Caritas Archidiecezji Warszawskiej jako organizacja działająca na rzecz ludzi najuboższych i zagrożonych społeczną degradacją poprzez projekt Nadzieja realizuje postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczące przeciwdziałania handlowi ludźmi i wynikającej z tego handlu przymuszonej prostytucji.

Przez ten projekt Caritas Warszawska wchodzi na nowe terytorium działania wypełniając zadania statutowe – pomocy potrzebującym i odpowiada na wyzwania dzisiejszego świata.

Tego typu działania zbliżają Polskę do innych krajów Unii Europejskiej, w których podobne projekty są już realizowane od wielu lat.

Caritas AW nawiązała współpracę z organizacjami zagranicznymi działającymi na rzecz kobiet z przymuszonej prostytucji i będącymi ofiarami handlu ludźmi.

Polska jest krajem pochodzenia, krajem tranzytowym, jak i docelowym w procesie handlu kobietami, stąd zakres terytorialny projektu wychodzi poza granice Archidiecezji Warszawskiej i Województwa Mazowieckiego, obejmując obszar całej Polski i kraje sąsiednie jako kraje pochodzenia kobiet z tego procederu.

Mogą zwracać się do nas o pomoc:
kobiety pełnoletnie i nieletnie dziewczęta,
Polki i cudzoziemki,
samotne matki i kobiety w ciąży.

Struktura projektu „Nadzieja”.

1. Punkt Informacyjny – obsługiwany przez psychologa i prawnika (powstał i działa we współpracy z Caritas Polska) – pełni funkcję:

– telefonu zaufania,
– punktu konsultacyjno-informacyjnego,
– punktu diagnostycznego (czy osoba telefonująca kwalifikuje się do projektu, czy rzeczywiście oczekuje pomocy, czy chce wyjść z prostytucji, jakiej formy pomocy oczekuje itp.).

2. Sieć baz lokalowych „Bezpieczna Przystań” (20 baz lokalowych na terenie całej Polski, zorganizowanych we współpracy z siostrami zakonnymi – wolontariat).
„Bezpieczna Przystań” zapewnia:

– bezpłatne mieszkanie w warunkach poczucia bezpieczeństwa i pełnej dyskrecji,
– całodobowe wyżywienie,
– readaptację i resocjalizację,
– pracę jako formę terapii i przygotowanie do aktywizacji zawodowej,
– wsparcie i towarzyszenie stosownie do potrzeb.

3. Punkty Wsparcia (wolontariat) świadczą bezpłatnie:

– pomoc w przejmowaniu i przemieszczaniu uczestniczek projektu,
– pomoc medyczną,
– pomoc psychologiczną,
– pomoc psychiatryczną,
– aktywizację zawodową,
– pomoc prawną,
– opiekę duszpasterską.

W ramach projektu „Nadzieja” przewiduje się przeprowadzanie systematycznej akcji informacyjno-edukacyjnej, której celem jest dotarcie z informacją o możliwości uzyskania pomocy przez kobiety z przymuszonej prostytucji, jak również wzrost świadomości różnych grup społecznych na temat tego procederu i jego eskalacji.

Pierwsza akcja informacyjno-edukacyjna została przeprowadzona we współpracy z Działem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, Gazety Wyborczej i Wydawnictwa SS. Loretanek (reportaż i ulotki).

Punkt Informacyjny – tel. 0 600 00 85 00.
Koordynator projektu „Nadzieja” – tel. 0 604 641 484.