Dyrektor ZNZOZ Caritas A.W. zatrudni:

1. pielęgniarki odcinkowe- do pracy w Hospicjum Stacjonarnym i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Wymagane posiadanie doświadczenia w pracy w opiece paliatywnej i/lub z pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.
Chętnie zatrudnimy na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

2. lekarza internistę i anestezjologa na umowę zlecenie

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Zakładu pod nr tel. (0 22) 826 56 04 lub u Dyrektora Zakładu tel. kom. 0 – 691 53 57 53.