1. Pielęgniarki odcinkowe – do pracy w Hospicjum Stacjonarnym i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Wymagane posiadanie doświadczenia w pracy w opiece paliatywnej i/lub z pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.
Chętnie zatrudnimy na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

2. Pracownika do działu księgowości na cały etat

Wymagane: doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata pracy w księgowości, znajomość rozliczania dotacji oraz zasad księgowości i naliczania płac: znajomość programów FK, Kadry/Płace, Płatnik, Środki Trwałe, VAT, KSSWD.

Mile widziana:
– znajomość stosowania ustawy o Zamówieniach Publicznych
– znajomość programu RAKS

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Zakładu pod nr tel. (0 22) 826 56 04 lub u dyrektora Zakładu tel. kom. 0 691 53 57 53.