Dyrektor ZNZOZ Caritas A.W. zatrudni:

1. lekarza na cały etat – najchętniej z doświadczeniem w opiece paliatywnej. Zatrudnimy również anestezjologa lub lekarza innej specjalności.

2. pielęgniarki odcinkowe – do pracy w Hospicjum Stacjonarnym i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Wymagane posiadanie doświadczenia w pracy w opiece paliatywnej i/lub z pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Chętnie zatrudnimy na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

3. pracownika do działu księgowości na cały etat
Wymagane: doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata pracy w księgowości, znajomość rozliczania dotacji oraz zasad księgowości i naliczania płac: znajomość programów FK, Kadry/Płace, Płatnik, Środki Trwałe, VAT, KSSWD.

Mile widziana: znajomość stosowania ustawy o Zamówieniach Publicznych, znajomość programu RAKS

4. pomoc do kuchni i salowe

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Zakładu pod nr tel. (0 22) 826 56 04 lub u Dyrektora Zakładu tel. kom. 0 – 691 53 57 53.