Warszawska Caritas: ogłoszenie o przetargu

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas A.W., ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków dla ZNZOZ Caritas A.W.
Termin składania ofert upływa 31 maja 2007 roku. Miejscem składania ofert jest Sekretariat ZNZOZ Caritas A.W., ul. Krakowskie Przedmieście 62, pon.- piątek w godzinach od 8.00 do 16.00. Osoba upoważniona do kontaktu – Bożena Rymer tel. (022) 826 02 29, kom. 513 148 285,e-mail: zofiarau@op.pl.

Skip to content