Warszawska Caritas o projekcie „Indywidualne ścieżki…”

Warszawska Caritas we współpracy z Caritas Polska, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskim Funduszem Społecznym realizuje projekt „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”.
Podstawowym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez ich uczestnictwo w 10-dniowych bezpłatnych warsztatach. Pod opieką wykwalifikowanej kadry, w budynku warszawskiej Caritas przy ul. Krakowskie Przedmieście, realizowane są warsztaty dla 5-6-osobowych grup. Uczestnicy projektu biorą udział m.in. w zajęciach z autoprezentacji, komunikacji, oraz w treningu asertywności. Uzyskują pomoc w określeniu swoich predyspozycji i preferencji zawodowych, odkrywają swoje kompetencje, poznają nowe podejście do planowania kariery, profesjonalnie przygotowują swoje dokumenty aplikacyjne, uczą się jak skutecznie zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Informacyjnego, ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, tel. (0 22) 635 74 04 wew. 279 lub kom. Jagoda Jachimczak: +48 508 39 78 74
Skip to content