Warszawska Caritas o finansowaniu opieki hospicyjnej

Opinia Caritas Archidiecezji Warszawskiej na temat finansowania opieki paliatywnej/hospicyjnej przez władze Miasta Stołecznego Warszawy.
W związku z podawanymi do publicznej wiadomości nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi finansowania opieki paliatywnej/hospicyjnej przez władze Miasta Stołecznego Warszawy, Caritas Archidiecezji Warszawskiej pragnie poinformować, że w 2005 roku po raz pierwszy zorganizowany został konkurs ofert na finansowanie opieki paliatywnej/hospicyjnej przez władze Miasta Stołecznego Warszawy. O konkursie tym zostały powiadomione wszystkie placówki opieki zdrowotnej. Także po raz pierwszy przyjęte zostały przejrzyste i jednoznaczne procedury przydziału środków finansowych. Dzięki temu wszystkie hospicja miały równe szanse skorzystania z tych świadczeń.
W minionych latach, czas od poinformowania do złożenia wymaganych dokumentów był zbyt krótki, skutkiem czego jedna placówka otrzymała ok. 60% kwoty ogólnej, a dla innych brakło pieniędzy. W rezultacie jedne hospicja otrzymały ok. 320 tys. zł. inne ok. 50 tys. zł, a jeszcze inne w ogóle nie skorzystały z tej możliwości.
Warto podkreślić, że zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej/hospicyjnej w Polsce jest zgodne z wymogami WHO, jesteśmy jednym z pierwszych krajów Europy w zapewnieniu fachowej opieki umierającym.
Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że jakość tych świadczeń jest realizowana na wysokim poziomie, co wyrażają również przedstawiciele licznych wizytacji z placówek zagranicznych (Niemiec, Francji, Anglii).

Skip to content