Warszawa: Żywność dla najuboższych

Caritas Archidiecezji Warszawskiej przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Skrzydła” realizowanego przez Caritas w Polsce od września 2005 r .
„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w różnej formie: dożywiania, zakupu wyprawek szkolnych, dofinansowania wycieczek i pomoc w innych zakresach umożliwiających pełen rozwój dziecka.
Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez zawarcie umowy lub deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych sponsora. Program „Skrzydła” zapewnia dziecku korzystającemu z pomocy dyskrecję, a firmie mecenasowi programu wizerunek firmy działającej na rzecz społeczności lokalnej.
Od września 2005 do 15 lutego 2006 r. w Caritas Archidiecezji Warszawskiej zostało złożonych 34 deklaracje z miesięczna wpłatą od 30 do 150 zł. W okresie tym na konto Caritas Archidiecezji Warszawskiej z dopiskiem „Skrzydła wpłynęło 24.336,80 zł. Caritas AW objęła pomocą finansową 23 dzieci. Jedno dziecko otrzymuje miesięcznie minimum 150 zł.
Zainteresowanych tą forma pomocy dzieciom zapraszamy po szczegółowe informacje do siedziby Caritas Archidiecezji Warszawskiej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiecie 62. Osobą odpowiedzialną za Program „Skrzydła” w Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest p. Aniela Kamińska tel. kom.0660 776 141. Druk deklaracji można pobrać na stronie www.skrzydła.pl
W przypadku niemożności podpisania przez osobę lub firmę długotrwałej deklaracji lub umowy, istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego poprzez jednorazową wpłatę na konto Caritas z dopiskiem: program „Skrzydła”.
Adres i numer konta: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, PKO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961 z dopiskiem: Program Skrzydła.

Skip to content