Warszawa: zimowisko w Orawce

Od 2 lutego, przez 7 dni, 90 dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych warszawskiej Caritas przebywało na zimowisku w Ośrodku Wczasów Klimatycznych „Pod Danielkami” w Orawce.
Program dydaktyczny przygotowany przez organizatorów skupiał się wokół przyjaźni, odpowiedzialności i poszanowania drugiego człowieka. Zajęciom edukacyjnym towarzyszyły zabawy sportowe i wieczorne dyskoteki, a efektem realizacji bloku zajęć artystycznych poświęconych bajkowej zimie była wystawa prac dzieci. Wśród niespodzianek przygotowanych przez organizatorów, szczególne zainteresowanie wzbudziła wizyta garncarza, który zaprezentował tradycyjne metody wyrobu naczyń, a koloniści mogli spróbować własnych sił przy kole garncarskim.
W trakcie zimowiska zorganizowano wycieczkę do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Krakowa, podopieczni mieli również okazję poznać historię siedemnastowiecznego Kościoła w Orawce.
Zimowisko zakończyło się zabawą przy ognisku oraz uroczystym apelem, podczas którego uczestnikom wręczono drobne upominki.

Skip to content