Warszawa: Zaproszenie studentów Akademii Muzycznej na wyjazd wakacyjny

Caritas Archidiecezji Warszawskiej zaprasza studentów Akademii Muzycznej (wolontariuszy) na wyjazd wakacyjny do Broku nad Bugiem, w terminie od 8 do 21 lipca 2006 r. – w charakterze wychowawców lub instruktorów kolonijnych.
Organizator kolonii zapewnia bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto pobyt ten może być formą zaliczenia praktyk studenckich.
Warunkiem uczestnictwa w charakterze wychowawcy lub instruktora jest posiadanie uprawnień wychowawcy kolonijnego. Osoby nie posiadające takiego uprawnienia mogą ukończyć jeszcze przed wakacjami kurs dający im te kwalifikacje. Organizator oferuje refundację kosztów kursu, po zakończeniu turnusu.
Kolonie mają charakter warsztatów, na których dzieci uzdolnione muzycznie, w wieku 8-14 lat, doskonalić będą umiejętność gry zespołowej oraz pracy w grupie – zespoły kameralne.
Celem każdego zespołu będzie przygotowanie jednego lub dwóch utworów oraz zaprezentowanie ich na koncercie finałowym. Próby każdego z zespołów, trwające ok. 90 min. odbywać się będą co drugi dzień. Dni bez prób przeznaczone będą na samodzielną pracę dzieci (45-90 min.), a także na spotkania muzyczne, dyskusje, lekcje otwarte. W programie kolonii są także wycieczki do: Puszczy Białowieskiej, Pułtuska (pływanie gondolami, przejazd wozami cygańskimi), skansenu w Ciechanowcu, Wyszkowa (na basen) oraz nauka tańca towarzyskiego.
Zgłoszenia: 15 – 31 maja br. p. Elżbieta Jackiewicz, tel. 501 276 667 w godz. 10.00-15.00.

Skip to content