Warszawa: Wyszli z bezdomności

W schronisku dla bezdomnych „Przystań” – placówce warszawskiej Caritas, z inicjatywy Joanny Kaup-Markiewicz, pracownika socjalnego Schroniska, odbyło się 22 czerwca spotkanie z osobami, którzy otrzymali mieszkania socjalne lub niebawem takie otrzymają, czyli z osobami, którym udało się wyjść z bezdomności i usamodzielnić się. Na spotkanie zaproszono 41 osób (16 otrzymało mieszkania z programu Druga szansa, 14 otrzymało mieszkania socjalne w innych dzielnicach Warszawy i 11 z pozytywną opinią oczekuje na mieszkanie).
W spotkaniu uczestniczył Mirosław Starzyński, naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa-Wola, pomysłodawca programu „Druga szansa”. Program ten przyczynił się do rozpropagowania możliwości otrzymania mieszkań socjalnych przez osoby bezdomne nie tylko w dzielnicy Wola, ale także w innych dzielnicach Warszawy. Program ten jest dużą satysfakcją dla pomysłodawcy i osób biorących udział w jego realizacji.
Osoby obecne na spotkaniu dzieliły się swoimi troskami na drodze wychodzenia z bezdomności, jak również z problemami usamodzielniania się. Usamodzielnienie się osób bezdomnych jest trudnym wyzwaniem. Osobom tym nadal potrzebne jest różnego rodzaju wsparcie. Wychodząc im naprzeciw Krzysztof Cholewiński, kierownik Schroniska, zasugerował stworzenie grupy wspierającej się doświadczeniami w usamodzielnianiu się. Pan kierownik zadeklarował pomoc w organizowaniu takich spotkań. Mogą się one odbywać w Schronisku raz w miesiącu lub częściej.
Schronisko „Przystań” jest otwarte na różnego rodzaju inicjatywy wspierające obecnych i byłych bezdomnych w usamodzielnianiu się. Dawanie świadectwa wyjścia z bezdomności jest najlepszą metodą motywacji obecnych bezdomnych.
Bardzo duże uznanie, wdzięczność i podziękowanie za ogromne zaangażowanie na rzecz wychodzenia z bezdomności należą się Joannie Kaup-Markiewicz. Taką opinię wyraziło wielu usamodzielnionych i będących na liście oczekujących na mieszkanie.
W pracy nad zmianą życia bezdomnych trudziły się i inne osoby, między innymi będąca na spotkaniu Anna Kołodziejska, wolontariuszka w Schronisku „Przystań” o Aleksander Wichowski z OPS.

Skip to content