Warszawa: Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy

Dyrektor Caritas Warszawskiej – ks. Mirosław Jaworski i koordynator projektu „Promocja Zawodowa Dziewcząt” – s. Ewa Ranachowska w dniach 1-2 czerwca 2006 r. odwiedzili siedem Powiatowych Urzędów Pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Celem spotkań z dyrektorami, doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy z Powiatowych Urzędów Pracy w Szczytnie, Mrągowie, Giżycku, Kętrzynie, Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim i Braniewie było przypomnienie założeń projektu i kryteriów naboru oraz przedstawianie realiów warszawskiego rynku pracy.
Projekt „Promocja Zawodowa Dziewcząt” obejmuje aktualnie osiem województw o największym strukturalnym bezrobociu w Polsce (więcej: www.warszawa.caritas.pl). Województwo warmińsko-mazurskie uczestniczy w projekcie od roku 2001.
Warszawska Caritas serdecznie dziękuje dyrektorom i pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy za spotkanie i wymianę opinii na temat lokalnych rynków pracy, prezentację realizowanych projektów oraz podzielenie się doświadczeniami dot. aktywizacji osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk popegeerowskich.
Jednocześnie informuje, że nabór do projektu odbywa się w sposób ciągły. Kandydatki powinny zgłaszać się do Terenowych Oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych (Olsztyn – woj. warmińsko-mazurskie, Gdańsk – woj. pomorskie, Szczecin – woj. zachodniopomorskie, Bydgoszcz – woj. kujawsko-pomorskie, Lublin – woj. lubelskie, Rzeszów – woj. podkarpackie, Warszawa – woj. mazowieckie i łódzkie) lub bezpośrednio do Caritas Archidiecezji Warszawskiej; tel. 22/826 09 13 i 0 604 641 484.

Skip to content