Warszawa: Wizyta przedstawicieli ANR

4 października w „Przystani na Skarpie” gościliśmy przedstawicieli Terenowego Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.
Pan Tomasz Orliński i Pani Urszula Paul z ANR w Olsztynie od sześciu lat są zaangażowani w nabór uczestniczek do Projektu Promocja Zawodowa Dziewcząt, realizowanego wspólnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Po spotkaniu z aktualnymi uczestniczkami projektu, pochodzącymi z Warmii i Mazur, odbyło się spotkanie robocze, podczas którego personel „Przystani na Skarpie” i pracownicy ANR zatrzymali się przy problemach i radościach dziewcząt pochodzących z województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym jednak celem spotkania było wspólne zastanowienie się nad usprawnieniem metod docierania z informacją o projekcie do potencjalnych uczestniczek, szczególnie dziewcząt najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i najdłużej pozostających poza aktywnością zawodową, oraz pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych.
Przedstawiliśmy również naszym gościom aktualną sytuację na warszawskim rynku pracy, która obecnie jest bardzo korzystna dla uczestniczek tego projektu.
Każdego dnia „Przystań na Skarpie” otrzymuje oferty pracy od warszawskich pracodawców, zatem przyjeżdżające do naszego projektu dziewczęta już w pierwszym dniu pobytu w stolicy dokonują wyboru pracodawcy i natychmiast podejmują pracę.
Program aktywizacji zawodowej realizowany w „Przystani na Skarpie” ulega ciągłym modyfikacjom w związku z korzystnymi zmianami na rynku pracy. W sposób naturalny został z projektu wyeliminowany etap intensywnego poszukiwania zatrudnienia i stanowisko pośrednika pracy.
Osoby spełniające kryteria naboru do Projektu Promocja Zawodowa Dziewcząt zapraszamy do „Przystani na Skarpie” i do pracy „od zaraz” na bardzo korzystnych warunkach.

Skip to content