Warszawa: Wiosenna aukcja biżuterii

26 kwietnia 2006 r. o godz. 19.00 odbędzie się akcja biżuterii. Uzyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na realizację Mazowiekiego Programu Opieki Stomatologicznej. Zostaną nim objęte dzieci i młodzież z najuboższych rodzin, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Środki uzyskane z licytacji biżuterii trafią także do misji dominikańskiej w Kijowie oraz Fundacji św. Marcina de Porres. Zasilą one działalność statutową fundacji oraz misji.
Biżuteria pochodzi z darów Caritas Archidiecezji Warszawskiej, misji dominikańskiej w Kijowie oraz Fundacji św. Marcina de Porrses.
Licytacja odbędzie się podczas 109 Aukcji Sztuki Dawnej.
Wystawa przedaukcyjna
21 – 26 kwietnia 2006 r.
Salon przy ul. Karowej 31 w Warszawie
tel./fax: (22) 826-44-08
Zachętą do gorących licytacji będzie z pewnością nie tylko szczytny cel aukcji, ale przede wszystkim uroda wystawionej biżuterii. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content