Warszawa: warsztaty na Krakowskim Przedmieściu

Pierwszy w tym roku etap warsztatów wsparcia zawodowego dla osób niepełnosprawnych w Warszawie zakończył się rozdaniem zaświadczeń oraz zatrudnieniem dwóch osób.
Czas spędzany na warsztatach nie sprowadzał się jedynie do udziału w wykładach. Podopieczni uczestniczyli w programie radiowym „Progi i bariery” oraz udzielili wywiadu dla IAR, w którym mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami po ukończonym szkoleniu. Ponadto w październiku uczestnicy brali czynny udział w Międzynarodowych Targach Pracy zorganizowanych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie zweryfikowali nabytą wiedzę i zebrali informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i zagranicą.
Listopadowe warsztaty rozpoczęło spotkanie integracyjne w biurze na Krakowskim Przedmieściu, w którym zorganizowano projekcję filmów zakończoną dyskusją na temat aktywności osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości była dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej, która przygotowywała reportaż na temat warszawskich warsztatów.
Listopad to także zakończone już warsztaty dzienne, z których dwie osoby powiększyły liczbę niepełnosprawnych wolontariuszy współpracujących z Caritas przy realizacji projektu.
Listopad zakończą warsztaty wyjazdowe. W grudniu oprócz zaplanowanych wykładów dziennych i całodobowych odbędzie się również spotkanie wszystkich osób, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach. Planowany jest reportaż z udziałem uczestników w Radiu dla Ciebie oraz koncert muzyki poważnej i rozrywkowej.
Warsztaty dają realną możliwością znalezienia pracy. Ponadto aktywizują niepełnosprawnych do działania i umożliwiają poznanie wielu ciekawych ludzi. – Motywacji niepełnosprawnym osobom nie brakuje, a pracy potrzebuje każdy człowiek i jest ona dla niego bardzo ważnym elementem życia i rozwoju. Osoba niepełnosprawna potrzebuje tej pracy bardzo, tak że na wyrażenie tej potrzeby czasem brak słów – mówią organizatorzy. Projekt przynosi korzyści nie tylko uczestnikom. Zaproszeni pracodawcy mogą usłyszeć wiele cennych wskazówek na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Skip to content