Warszawa: warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców

Od września do grudnia 2006 r. w świetlicach socjoterapeutycznych Caritas Archidiecezji Warszawskiej realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Przedsięwzięcie adresowane jest do rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowane są warsztaty edukacyjne. Aktualnie dotyczą one poprawnej komunikacji oraz aktywnego słuchania. W każdej placówce raz w tygodniu pełni dyżur specjalista do pracy z rodziną, który prowadzi konsultacje i udziela porad.
Podsumowaniem cyklu warsztatów będą wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców, które odbędą się w Konstancinie.
Skip to content