Warszawa: Wakacyjna współpraca międzydiecezjalna

Od 8 do 21 lipca w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Warszawskiej „Przymierze”, położonym w Broku n. Bugiem, odpoczywa 132 dzieci z archidiecezji gdańskiej. W zamian dzieci z archidiecezji warszawskiej przebywają w Warzenku k. Gdańska.
Kolonistami z Gdańska opiekuje się 12 wychowawców. Są to na ogół studenci z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, którzy na koloniach Caritas odbywają praktyki. Brak doświadczenia młodzi wychowawcy rekompensują pełnym zaangażowaniem.
Hasłem tego turnusu jest „Podróż: do bliskich, do nieba i w przyszłość”. Program, w głównej mierze wypełniony przez zajęcia sportowe i zabawy, realizowany jest w grupach w formie warsztatów. Są także całodniowe wycieczki.
Agnieszka Półtorak – wychowawca, zastępca kierownika kolonii – zapytana o różnice w pracy wychowawczej na koloniach dzieci warszawskich i gdańskich odpowiedziała: „Koloniści z Gdańska znacznie różnią się od warszawskich. Ci pierwsi są biedniejsi, bardziej zagubieni, żyją problemami własnych rodzin, nieustannych braków, wynikających z bezrobocia i ubóstwa. Rodzą się w nich różnorodne lęki, ale są grzeczniejsi, znacznie szybciej widać efekty pracy pedagogicznej. Nie ma bójek, kradzieży, postaw buntu. Okazują wdzięczność za wszystko, co otrzymują. Praca wychowawcza z kolonistami z Gdańska daje więcej satysfakcji, niż z kolonistami warszawskimi. Z tymi drugimi kontakt jest znacznie trudniejszy i stwarzają więcej problemów”.

Skip to content