Warszawa: Trwa kampania w związku z Mundialem 2006

Caritas Archidiecezji Warszawskiej włączyła się w międzynarodową akcję przeciwdziałania handlowi ludźmi i prostytucji przymuszonej w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi seksbiznesu na okoliczność Mundialu 2006.

Warszawska Caritas natychmiast odpowiedziała na apel Solwodi z Niemiec (Solidarity With Women In Distress) i SRTV z Holandii (Duch Foundation Of The Religious Against Trafficking In Women) i włączyła się we współpracę.

Caritas przejęła z Niemiec plakaty i ulotki w językach: polski, bułgarski, rosyjski, rumuński, angielski i niemiecki. W języku polskim: 6000 ulotek, 2100 plakatów, w pozostałych językach po 600 sztuk. Materiały przesłane z Niemiec zostały przygotowane i przesłane przez Solwodi, natomiast sfinansowane przez Renovabis.

Caritas Warszawska przygotowała i sfinansowała 20 000 nalepek i 5000 wizytówek, które zawierają numer telefonu projektu „Nadzieja” (czynny całodobowo), oraz określają formę pomocy, jakiej udziela Caritas AW dziewczętom i kobietom przymuszanym do prostytucji. Nalepki „Nadziei” zostały umieszczone na wszystkich plakatach i ulotkach Solwodi. Ponadto Caritas AW przygotowała 40 000 własnych ulotek.

Wszystkie materiały informacyjno – edukacyjne (Caritas AW i Solwodi) są przygotowane pod kątem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Warszawska Caritas we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej w Warszawie, za zgodą wojewodów województwa dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, dokonała dystrybucji plakatów i ulotek w językach: rosyjski, bułgarski, rumuński, niemiecki i angielski na granicę zachodnią Polski. Materiały w języku polskim zostały osobiście przekazane do wszystkich Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, oraz ich filii na terenie woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, łódzkiego i lubuskiego, oraz przy pomocy innych instytucji na teren województwa wielkopolskiego. Materiały zostały przekazane do Urzędów Pracy gdyż są to miejsca, do których przychodzi każdego dnia wielu bezrobotnych, młodych ludzi, ponadto w Urzędach Pracy znajdują się w dużych ilościach, podawane w bogatej formie graficznej, oferty pracy zagranicą.

W pierwszej kolejności Caritas przekazała materiały do Urzędów Pracy na terenie województw o największym strukturalnym bezrobociu w Polsce, objętych projektem Promocja Zawodowa Dziewcząt (pochodzących z terenów popegeerowskich) realizowanym przez Caritas Warszawską.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej w związku z Mundialem 2006 zintensyfikowała współpracę z prasą, radiem i telewizją. Udzielając wywiadów do prasy i radia oraz biorąc udział w reportażach mamy możliwość upubliczniania numeru telefonu Solwodi na czas Mundialu i naszego numeru telefonu: 0 604 222 222 (Projekt Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi – „Nadzieja”) czynnego całodobowo, przez cały rok.

Poprzez powyższe działania, podejmowane w ramach realizacji zadań projektu „Nadzieja”,
Caritas Archidiecezji Warszawskiej włącza się w przekazywanie informacji na temat handlu ludźmi i prostytucji przymuszonej oraz kształtowanie właściwej świadomości tego procederu i jego skutków pośród różnych grup społecznych.

Na realizację zadań projektu „Nadzieja” Caritas Warszawska nie posiada dotąd jakichkolwiek środków finansowych pochodzących z zewnątrz. Wszystkie działania finansowane są ze środków własnych warszawskiej Caritas. Osoby zaangażowane w ten projekt pracują w ramach wolontariatu.

Skip to content