Warszawa: szkolenie wolontariuszy

28 i 29 października w ZNZOZ Caritas AW odbyło się szkolenie wolontariuszy z zakresu opieki nad chorym.
W programie szkolenia omówiono m.in. takie zagadnienia jak: wolontariat i jego znaczenie w dzisiejszych czasach; posługa osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym; dolegliwość i ból chorego, zrozumienie cierpienia chorego; pacjent apaliczny – widzi, słyszy, czuje; zasady komunikowania się z chorym i jego rodziną, alzchaimer – zrozumieć starość; psychologia wolontariatu – współpraca wolontariusza z chorym, rodziną i personelem – tworzenie dobrego zespołu; rola kapelana w posłudze choremu i znaczenie cierpienia pacjenta; sposoby organizacji czasu chorym, podstawy rehabilitacji, dbanie o czystość w zakładzie i higienę osobistą.
Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Miało również charakter integracyjny.

Skip to content