Warszawa: Święto pielęgniarek

12 maja 2006 r. z okazji Światowego Dnia Pielęgniarek, w ZNZOZ Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, odbyło się spotkanie dyrekcji Zakładu z pielęgniarkami.
Wyróżniające się pielęgniarki otrzymały dyplomy uznania. Nagrodzono następujące panie: Alina Czaplińska, Anna Porębska, Ewa Szymłowska, Teresa Zabielska, Eugenia Sezonienko, Elżbieta Cąkała, Krystyna Chlebowska, Dorota Ławecka, Anita Stanisławowska, Izabella Nowik-Cieplińska, Sławomira Romańska, Anna Koszara,
Przy kawie i ciastku, w miłej i życzliwej atmosferze, wspominano minione lata pracy w Zakładzie oraz wyrażono swoje niepokoje, co do przyszłości pielęgniarstwa w Polsce.

Skip to content