Warszawa: sukcesy osób niepełnosprawnych

Zaangażowanie doradcy zawodowego realizującego projekt „Indywidualne ścieżki…” nie sprowadza się tylko do pomocy w określeniu predyspozycji zawodowych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przekazaniu aktualnych informacji o otwartym rynku pracy, czy budowaniu postaw proaktywnych, ale również do propagowania zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród pracodawców oraz kształtowania ich świadomości o możliwościach zawodowych tych osób.
Namacalnym efektem tych działań jest podjęcie pracy zawodowej przez 3 uczestników projektu oraz rozpoczęcie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego przez jedną z absolwentek warsztatów.

Skip to content