13 grudnia Polfarma S.A. przekazała za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Warszawskiej leki i materiały opatrunkowe Straży Miejskiej w Warszawie.

Straż przy współpracy innych organizacji pozarządowych pragnie docierać do bezdomnych, których nie potrzeba odsyłać do placówek ambulatoryjnych. Ekipy Straży Miejskiej i Straży Pożarnej będą na miejscu udzielać pomocy bezdomnym w Warszawie.

Diecezjalna Caritas składa podziękowania Krystynie Niteckiej i firmie Polfarma.