Warszawa: spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych

8 grudnia Bursa Promocji Zawodowej „Przystań na Skarpie” gościła prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Wacława Szarlińskiego, dyrektora Kornela Szyndlera oraz pracownice biura prezesa – Małgorzatę Barć i Grażynę Kapelko.
Pracownicy placówki spotkali się również z przedstawicielami Terenowego Oddziału ANR w Olsztynie i Gdańsku. Z tymi oddziałami współpracują od 30 listopada 2001 roku – od pierwszego dnia realizacji projektu.
Z olsztyńskiego oddziału ANR przyjechał do Bursy dyrektor Zygmunt Babalski i Paweł Mróz, natomiast gdański oddział reprezentowali dyrektor Patryk Demski i Katarzyna Jurewicz.
Kierownictwo placówki podkreśla, że tylko dzięki współpracy i znacznemu finansowemu wsparciu ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych, Bursa może realizować projekt profesjonalnie i z wysoką skutecznością.
Spotkanie z okazji pięciolecia „Przystani na Skarpie” przygotowały razem z pracownikami i brały w nim udział aktualne uczestniczki projektu.
Skip to content