Warszawa: spotkanie w Biurze ds. Migrantów i Uchodźców

6 listopada w Biurze ds. Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Warszawskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły Jolanta Sobczak – dyrektor WCPR oraz Agata Kaczmarska – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej.
Celem wizyty było przedstawienie działalności Biura, wymiana doświadczeń w obszarze pomocy świadczonej migrantom i uchodźcom oraz kontynuacja współpracy w ramach realizowanego przez placówkę projektu „Socjalna, prawna i psychologiczna pomoc osobom posiadającym status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany” – program EFU 2006.
Skip to content