Warszawa: spotkanie dyrektorów Caritas diecezjalnych

9 i 10 stycznia w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym przy ul. Dewajtis w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektorów Caritas diecezjalnych. W obradach wzięli udział: ks. bp Grzegorz Balcerek – przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, Andrzej Lepper – wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Bogdan Socha – minister pracy i polityki społeczne, Jan Szyszko – minister środowiska, ks. prof. Jarosław Koral oraz przedstawiciele Senatu, PFRON, firmy Bermar, oraz TVP. Caritas Archidiecezji Warszawskiej reprezentowali: ks. dyrektor Mirosław Jaworski i wicedyrektor Barbara Czarnocka.
Przedmiotem obrad były m.in. takie zagadnienia jak: możliwości i szanse jakie stwarzają dla rozwoju organizacji pozarządowych środki unijne na lata 2007-2013; pomoc dla dzieci polonijnych, pomoc dla obszarów wiejskich; edukacja i ekologia – możliwości współpracy w dziedzinie ochrony środowiska; możliwości współpracy z PFRON w latach 2007-2013.
W drugim dniu obrad omawiano w grupach projekt strategii dla Caritas w Polsce na lata 2007-2012. Uwagi, wnioski i propozycje zostaną opracowane i przedstawione księżom dyrektorom Caritas diecezjalnych. Ostateczna wersja strategii dla Caritas zostanie przekazana do zatwierdzenia Konferencji Episkopatu Polski.
Skip to content