Warszawa: rozstrzygnięto konkurs

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, jako zamawiająca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Modernizację ośrodka opieki Caritas Archidiecezji Warszawskiej, informuje, że 31 stycznia została przyjęta oferta firmy ENERGY INVESTORS sp. z o.o. Cena oferty – 2 .902 .902, 90 zł. Termin wykonania – 30 czerwca 2008 r.
Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie warunki SIWZ.
Projekt „Modernizacja ośrodka opieki Caritas Archidiecezji Warszawskiej” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Skip to content