Warszawa: realizacja warsztatów edukacyjnych

Dobiegła końca realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców i dzieci, podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych Caritas A.W. Projekt współfinansowany był przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Uczestniczyły w nim wszystkie świetlice diecezjalnej Caritas.
2 i 3 grudnia odbyła się wyjazdową część warsztatów. W pierwszym dniu omawiano tematy z zakresu współpracy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, kary i pochwały. W drugim, dzieci wraz z rodzicami uczyły się prawidłowych relacje w rodzinie oraz zasady komunikacji. Nabyte umiejętności ćwiczono w formie gier i zabaw.

Skip to content