Warszawa: realizacja projektu „Indywidualne ścieżki…”

W Caritas Archidiecezji Warszawskiej rozpoczęła się dziesiąta edycja warsztatów w ramach projektu „Indywidualne ścieżki…”, co stworzyło okazję do podsumowania dotychczas przeprowadzonych szkoleń.
Z pięćdziesięciu dwóch przeszkolonych osób, cztery z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy, jedenaście kontynuuje naukę na studiach wyższych, dwanaście zadeklarowało chęć podjęcia wolontariatu, a kandydatury kolejnych sześciu są w trakcie rozpatrywania przez pracodawców. Pozostali uczestnicy zostali objęci pracą indywidualną zmierzającą w kierunku zwiększenia motywacji, aktywności i zaangażowania w życie społeczne.
W opinii uczestników warsztaty dostarczają przede wszystkim wiary we własne możliwości oraz przekonują, że niepełnosprawność nie musi negatywnie wpływać na nawiązywanie relacji interpersonalnych i funkcjonowanie w społeczeństwie. Organizatorzy zgadzają się z tą opinią podkreślając istotny wpływ pracy pedagogiczno-psychologicznej i możliwość stałego kontaktu z pracownikami ośrodka. Osoby niepełnosprawne korzystają z porad i wsparcia koordynatora, psychologa i pedagoga w trakcie codziennych dyżurów, a także za pośrednictwem telefonów i komunikatorów internetowych.
Odpowiadając na potrzeby osób związanych z warsztatami w najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie kolejnego spotkania integracyjnego.

Skip to content