Warszawa: przegląd przedstawień teatralnych zakończył zajęcia z artterapii

Pod koniec grudnia, w świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Dereniowej odbył się przegląd przedstawień teatralnych przegotowany przez dzieci ze wszystkich świetlic Caritas, który był podsumowaniem projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacji kulturalnej dzieci poprzez arteterapię”. Podczas przeglądu dzieci zaprezentowały przedstawienia: „Karta Praw Dziecka” oraz „Opowieść Wigilijna”.
Projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacji kulturalnej dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez arteterapię realizowany był w świetlicach socjoterapeutycznych Caritas A.W. od września do końca grudnia 2005 r. Projekt ten był finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powołany przy Ministerstwie Polityki Społecznej oraz przez Caritas A.W.
W ramach projektu prowadzone były warsztaty parateatralne i zajęcia z choreografii.Zajęcia parateatralne obejmowały elementarne zadania aktorskie, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia pamięci, naukę i rozumienie tekstu literackiego, rozwijały wrażliwość, pobudzały wyobraźnię, uczyły pracy w grupie. Zajęcia z choreoterapii, dzięki odpowiednio dobranym technikom tanecznym służyły poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.
Uczestnictwo w projekcie rozbudziło wśród uczestników placówek Caritas zainteresowania teatralne, rozwinęło uzdolnienia artystyczne oraz pokazało potrzebę kontynuowania tego rodzaju przedsięwzięć.

Skip to content