Warszawa: prośba o wsparcie finansowe

Caritas Archidiecezji Warszawskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o darowizny na rzecz Hospicjum Stacjonarnego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Archidiecezji Warszawskiej z przeznaczeniem na prace remontowe, modernizacyjne oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie sal chorych, gabinetów medycznych i administracyjnych, zakup komputerów i oprogramowania, założenia systemu przeciwpożarowego i inną działalność statutową.
Zakład realizuje świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne i lecznicze dla 134 chorych. W Hospicjum Stacjonarnym opiekujemy się 24 chorymi umierającymi z powodu chorób nowotworowych. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest 110 miejsc dla pacjentów w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, oraz będących w stanie wegetatywnym – w stanie śpiączki. Są wśród nich również osoby młode np. po wypadkach komunikacyjnych, czy nagłych zawałach mięśnia sercowego.
Opiekę nad chorymi sprawują lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, dietetyk.
Hospicjum i jeden oddział ZOL zostały już wyremontowane, obecnie trwają prace na dwóch kolejnych oddziałach. Na remont zostały pozyskane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów, 25% stanowią koszty własne.
Potrzebne są środki finansowe na wyposażenie tych oddziałów oraz remont parteru, gdzie mieści się: jadalnia, kuchnia, pokój psychologa i terapeuty zajęciowego, gabinet rehabilitacyjny, pomieszczenia administracyjne i pralnia
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc.
Darowizny można wpłacać na konto: 39 1090 1030-0000000 10036 1617 Bank Zachodni WBK S.A.
Krystyna Łakomska
Dyrektor ZNZOZ Caritas A.W.

Skip to content