Warszawa: podziękowanie za 12 lat pracy ks. Mirosława Jaworskiego

25 czerwca w „Pierogarni” na ulicy Bednarskiej miało miejsce okolicznościowe spotkanie ks. Mirosława Jaworskiego z kierownikami placówek Caritas Archidiecezji Warszawskiej w związku z nominacją ks. Mirosława na proboszcza parafii św. Stefana Króla przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie.
W imieniu wszystkich pracowników, wicedyrektor warszawskiej Caritas, Barbara Czarnocka podziękowała ks. Mirosławowi za dobro, jakie zostawia w warszawskiej Caritas po 12 latach pracy na stanowisku dyrektora.
Ks. Mirosław Jaworski, z nominacji ks. Józefa kard. Glempa, kierował Caritas Archidiecezji Warszawskiej od 31 lipca 1995 r. Był to burzliwy rozwój struktur i składu osobowego tej instytucji. W tym czasie powstało 6 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 4 NZOZ świadczące opiekę domową, uruchomiono rozległy kompleks usług świadczonych w obiekcie Res Sacra Miser. Z inicjatywy ks. Mirosława powstało także Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Ośrodek Pomocy Psychologicznej, bursa dla dziewcząt ze środowisk popegeerowskich, na szeroką skalę prowadzono akcję kolonijną, uruchomiono projekt „Nadzieja” i przedsięwzięcie gospodarcze CAW – „Pierogarnię”. Równolegle przeprowadzono szereg rozległych remontów m.in. zabytkowego Domu Gaya i dziedzińca wschodniego. Niedawno podjęto kolejny, kapitalny remont w Pałacu Kazanowskich.
Ks. Mirosław podziękował wszystkim za owocną współpracę, podkreślając imiennie wkład pracy każdej osoby obecnej na spotkaniu.
Ks. kanonik Mirosław Jaworski – dotychczasowy dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej – został mianowany proboszczem parafii św. Stefana Króla w Warszawie, gdzie prężnie działa Parafialny Zespół Caritas. W tym miejscu znajduje się magazyn i dział zapomóg warszawskiej Caritas.
Wyrażając wdzięczność za lata pracy na Krakowskim Przedmieściu nie żegnamy się, lecz liczymy na dalszą owocną współpracę.
Skip to content