Warszawa: Papieska akcja Caritas towarzyszy Kongresowi Eucharystycznemu

Warszawa, 18.06.2005
III Krajowemu Kongresowi Eucharystycznemu towarzyszy Papieska Akcja Caritas. Wolontariusze rozprowadzają koszulki z logiem „POKOLENIE JP2”. Kupując koszulkę można wspomóc wyjazd ubogich dzieci na wakacje. Ich sprzedaż będzie prowadzona w stoiskach Kongresu w sobotę oraz w niedzielę przez wolontariuszy na obrzeżach beatyfikacyjnej Mszy św. i na Placu Zamkowym podczas popołudniowego koncertu.
Dochód ze sprzedaży koszulek posłuży na wsparcie „PAPIESKIEJ AKCJI CARITAS: POKOLENIE JP2”. Jest to akcja służąca organizacji wakacji dzieci ze środowisk ubogich i zaniedbanych. W ubiegłym roku z wakacji organizowanych przez Caritas skorzystało 109 tys. dzieci. Organizatorzy akcji mają nadzieję, że w tym roku z wypoczynku oferowanego przez Caritas będzie mogło skorzystać jeszcze więcej potrzebujących dzieci. Wszystko zależy od ofiarności społeczeństwa. Caritas Polska przypomina, że według badań opinii publicznej ok. 4 mln dzieci, czyli 60 proc. nie wyjedzie nigdzie na wypoczynek. Są to najczęściej dzieci ubogie, zaniedbane wychowawczo, ze środowisk dotkniętych różnymi patolologiami społecznymi, z rodzin niepełnych i zmarginalizowanych. Jeden dzień na wakacjach Caritas kosztuje zaledwie 28 zł.
PAPIESKA AKCJA CARITAS POKOLENIE JP2 łączy akcję charytatywną firmowaną i uosabianą przez CARITAS z akcją na rzecz informacji, edukacji i ewangelizacji w duchu Jana Pawła II firmowaną i uosabianą przez Katolicką Agencję Informacyjną, która służy pomocą w jej realizacji. Możemy wszyscy w ten sposób wykorzystać na rzecz potrzebujących, entuzjazm i duchową energię wyzwoloną w ostatnich dniach życia Ojca Świętego Jana Pawła II i w okresie żałoby po Jego śmierci. Okazją będą też ważne rocznice dotyczące Jana Pawła II i rozpoczęty właśnie proces beatyfikacyjny. Chcemy dać możliwość wszystkim, którzy choćby w drobny sposób chcą się wpisać we wspólne przedsięwzięcia charytatywne inspirowane dziełem JP2. Materialnym nośnikiem akcji jest kojarząca się bezpośrednio z pielgrzymkami i obozami letnimi koszulka z logiem „Pokolenie JP2”. Koszulkę – w dowolnym rozmiarze i kolorze – każdy może nabyć za pomocą specjalnej strony internetowej akcji: www.jp2.ekai.pl

Skip to content