Warszawa: likwidacja Zrzeszenia Katolików Świeckich „Caritas” zakończona

Dzień 30 czerwca był ostatnim dniem pobytu likwidatora Caritas Zrzeszenia Katolików Świeckich Pana mec. Andrzeja Rościszewskiego przy Krakowskim Przedmieściu 62 siedzibie głównej zlikwidowanego Zrzeszenia. Organizacja ta była w swej przeszłości formą wrogiej infiltracji Kościoła Katolickiego przez komunistyczną władzę i skupiała w swych szeregach tzw. księży patriotów potępionych przez Watykan.
Proces likwidacji został rozpoczęty ponad 10 lat temu przez Mecenasa Czerwiakowskiego, a został zakończony przez Mecenasa Rościszewskiego. W trakcie jej trwania zwrócono Kościołowi kilkaset nieruchomości.
Siedziba główna dawnego Zrzeszenia stała się własnością Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W chwili obecnej znajduje się tutaj Centrum Charytatywne Res Sacra Miser, służące od ponad 200 lat ubogim mieszkańcom Stolicy oraz siedziba główna Warszawskiej Caritas. Caritas sprawuje pieczę nad archiwum zlikwidowanego Zrzeszenia, które zwiera ponad 30 000 teczek osobowych, przeważnie dawnych pracowników z zakładów rozrzuconych po całej Polsce.

Skip to content