Warszawa: Lato z Caritas

To już jedenaste wakacje zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, z domów dziecka, z rodzin zastępczych, świetlic socjoterapeutycznych, ze wsi, zwłaszcza z terenów popegeerowskich. Jak co roku na kolonie Caritas AW przyjechały także polskie dzieci z Białorusi i Rumuni.

Tego lata z wypoczynku skorzystało blisko 1600 podopiecznych (w tym 42 z polonii rumuńskiej i 47 z białoruskiej). Od 24 czerwca do 31 sierpnia dzieci odpoczywały na 15 czternasto i piętnastodniowych turnusach w Broku n/Bugiem – w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym Caritas AW „Przymierze” i „Arka” położonym w puszczy Białej, oraz nad morzem – w Stegnie Gdańskiej i Warzenku, i w górach – w Murzasichlu i Orawce.
W ramach wymiany diecezjalnej w ośrodku Caritasu AW w Broku nad Bugiem wakacje spędzali koloniści z diecezji gdańskiej. W zamian dzieci z Warszawy odpoczywały nad morzem w Stegnie i Warzenku.
W tym roku Caritas A.W. po raz pierwszy zorganizowała kolonie dla dzieci uzdolnionych muzycznie i plastycznie. W Ośrodku kolonijnym „Arka”, twórczo odpoczywało 64 dziewczynek i 27 chłopców. Podopieczni grali na różnych instrumentach, a swoimi osiągnięciami mogli pochwalić się na galowym koncercie pt. „Miniatury piosenek z różnych krajów”. „Podróże muzyczne przez epoki i style, od baroku do współczesnej muzyki jazzowej”, to hasło przyświecało wypoczynkowi młodych artystów.
Naborem dzieci na kolonie zajmowały się głównie parafialne zespoły Caritas we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i szkołami.
Zorganizowanie wypoczynku było możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, a także dotacjom z Senatu, MEN, Urzędu Marszałkowskiego oraz Biura Edukacji.
Organizację kolonii wspierała 170-osobowa grupa wykwalifikowanych wychowawców- wolontariuszy oraz instruktorzy muzyki, plastyki i tańca, jak również ratownicy i pielęgniarki. W większości przypadków wychowawcy to studenci pedagogiki z UKSW i Uniwersytetu Warszawskiego, którzy odbywali praktykę.
Program kolonii Caritas AW był pełen atrakcji. Turnusy kolonijne miały charakter aktywnego wypoczynku, na który składały się zajęcia edukacyjne, rekreacyjno-sportowe oraz integracyjne.
Dzieci kąpały się pod bacznym okiem ratownika w morzu, jeziorze i rzece oraz w nowoczesnych basenach, spacerowały po lesie, chodziły po górach, jeździły bryczkami cygańskimi, pływały gondolami po Narwi i zwiedzały interesujące miejsca. W programie każdego turnusu były co najmniej trzy wycieczki autokarowe.
Na tegorocznych koloniach realizowano dwa programy: „Podróże” i „Bądź sobą”. Każdemu dniu zajęć towarzyszył określony temat. Wychowawcy poprzez zabawę i zajęcia warsztatowe uświadamiali podopiecznym zagrożenia płynące z uzależnień (alkohol, narkotyki, palenie papierosów). Wokół tych zagadnień prowadzone były zarówno zajęcia plastyczne, jak i konkursy grupowe i indywidualne.
Z racji na katolicki charakter kolonii, nie zabrakło również wspólnej modlitwy i możliwości udziału we mszy świętej. Każdy posiłek zaczynał się i kończył modlitwą.
Wyjazd na kolonie był dla wielu dzieci pierwszą podróżą w życiu, podczas której mogły nauczyć się przyjaźni, odpowiedzialności, tolerancji, pracy w grupie, utrzymywania porządku.
Każdy turnus kończył się imprezą pożegnalną połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów dzieciom oraz podziękowaniem wychowawcom.
Caritas nie zapomniała również o dzieciach, które pozostały w Warszawie. W lipcu i w sierpniu czynne były świetlice socjoterapeutyczne. Zorganizowano podopiecznym różne zajęcia: wyjście na basen, do kina, do kręgielni, zabawy sportowe w świetlicy i na świeżym powietrzu, wycieczki rowerowe i piesze.

Skip to content