Warszawa: konferencja nt. „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi”

W dniach 9 i 10 listopada w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Polski.
Oprócz instytucji rządowych i służb publicznych po raz pierwszy w tego typu konferencji wzięły udział organizacje pozarządowe. Caritas Archidiecezji Warszawskiej była reprezentowana przez siostrę Ewę Ranachowską – koordynatora projektu „Nadzieja” i przez Piotra Jackiewicza – prawnika Biura ds. Uchodźców i Migrantów. Podczas konferencji omawiano aktualną sytuację dotyczącą migracji zarobkowej i zjawiska przymusowej pracy. Pracowano nad formułą międzynarodowej współpracy w dziedzinie zwalczania, zapobiegania i podnoszenia świadomości społecznej tego procederu.

Skip to content