Warszawa: kolonie muzyczne

Caritas Archidiecezji Warszawskiej po raz jedenasty organizuje kolonie dla dzieci z rodzin mniej zamożnych. Począwszy od 23 czerwca do 31 sierpnia 2007 dzieci będą odpoczywać na 12 turnusach w Broku n/Bugiem, nad morzem – w Stegnie Gdańskiej, w górach – w Orawce i nad jeziorem – w Lidzbarku Welskim.
Po raz drugi organizowane są również kolonie dla dzieci uzdolnionych muzycznie, które odbędą się w terminie 7-20 lipca w Lidzbarku Welskim, nad brzegiem Jeziora Lidzbarskiego.
Zaproszenie skierowane jest w pierwszej kolejności do: dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), dzieci z rodzin niepełnych, dzieci z rodzin mniej zamożnych.
Odpłatność: 300 zł od dziecka (dwoje dzieci z tej samej rodziny: 200 zł od osoby). Turnus będzie dofinansowany przez Caritas Warszawską i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Istnieje możliwość uczestnictwa w koloniach dzieci nie spełniających w/w kryteriów za pełną odpłatnością w wysokości 850 zł.
Warunki uczestnictwa:
– wiek: 9 – 15 lat
– dzieci grające na instrumentach muzycznych (co najmniej 2 lata nauki ) i dysponujące nimi w czasie kolonii.
Wyjątek stanowią dzieci chętne do nauki na gitarze na poziomie podstawowym. Tu warunkiem jest jedynie dysponowanie własnym instrumentem.
Zakwaterowanie:
Ośrodek położony jest na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, nad brzegiem Jeziora Lidzbarskiego, w środku lasu, ogrodzony, do centrum miasta ok. 2 km. Pokoje 3, 4 i 6 osobowe z łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw, boisko, przystań wodna.
Kadra: kierownik, wychowawcy, nauczyciele – instruktorzy (absolwenci i studenci Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie), instruktor tańca, ratownik, lekarz (na miejscu).
Instruktorami będą osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą, posiadające wykształcenie muzyczne na poziomie akademickim.
Zgłoszenia: do 5 czerwca 2007 r. u p. Elżbiety Jackiewicz tel: 501 276 667 poniedziałek – piątek w godz. 10 – 12.
Zebranie z rodzicami: 11 czerwca 2007 r. godz. 17.00, Krakowskie Przedmieście 62 – siedziba Caritas AW – obecność obowiązkowa!
11 czerwca br. upływa także ostateczny termin złożenia wypełnionych kart i opłacenia kolonii.
Kolonie mają charakter warsztatów muzycznych, na których uczestnicy doskonalić będą umiejętność gry zespołowej. Po wstępnym przesłuchaniu i zapoznaniu się z uczestnikami zostaną utworzone zespoły kameralne.
W programie także:
– zajęcia chóralne – zespoły wokalne
– zajęcia taneczne – taniec nowoczesny
– nauka gry na gitarze – poziom podstawowy
– wycieczka do Torunia i Brodnicy
Na zakończenie turnusu odbędzie się koncert finałowy, na którym zaprezentują się wszystkie zespoły.

Skip to content